För mycket tid med Internet?

Idag använder vi svenskar internet allt mer, på skolan, jobbet, på väg till och från hemmet och på fritiden. Internet är en del av vår vardag, något som ändrats radikalt med den enorma utvecklingen på tekniksidan. Idag krävs bara en någotsånär ny mobiltelefon för att du ska kunna ta dig ut på nätet och allt större tid lägger vi på internet. I ett undersökande syfte sökte .SE svar på frågan om svenskarna ansåg att de tillbringar för mycket tid med Internet för studien Svenskar och Internet 2011. Det visade sig att andelen som anser att de någon gång eller periodvis spenderar för mycket tid med Internet har ökat under de senaste tre åren. 2009 upplevde 46 procent av de tillfrågade svenskarna att de tillbringade för mycket tid med Internet jämfört med 61 procent för 2011. En ökning med 15 procent under de senaste tre åren. Det var främst svenskar i åldersgruppen 16-18 år som ansåg att de vid tillfällen spenderade allt för mycket tid med Internet. Skillnaden mellan män och kvinnors Internetvanor var små, 23 procent av männen ansåg att de spenderade för mycket tid med Internet jämfört med 21 procent av kvinnorna. De som uppfattade sig minst vara i riskzonen för att spendera för mycket tid med Internet var personer i åldrarna 56-75 år där endast 11 procent av dessa ansåg att de vid tillfällen tillbringade för mycket tid. Däremot ansåg fler 76-åringar och uppåt att de någon gång spenderat för mycket tid framför Internet, hela 13 procent ansåg att så var fallet.

En annan form av konst

Gravyr är resultatet av gravering som är utövandet av ingravering av design på hårda ytor såsom till exempel trä, glas, metaller och smycken. Gravering var historiskt sett en viktig metod för att framställa avbilder på papper vid produktion av böcker och tidskrifter men även för kartor och diverse kommersiella produkter. Detta har länge varit ersatt på många håll av olika fotografiska processer, etsning och andra tekniker som inte är lika svåra att lära sig. Guldsmeder, glasgravörer och gevärssmeder använder sig dock fortfarande av de traditionella metoderna för gravering och det är inte helt ovanligt att gemene man sysslar med detta som en kul hobby i sitt hem.

Graveringsverktyg finns i en mängd olika former och storlekar som ger olika linjetyper. En burin är ett verktyg av härdat stål som skapar en unik och igenkännlig linje som karakteriseras av sitt stadiga utseende och dess rena kanter. Det florentinska verktyget är flatbottnat och har flera linjer inristade och används för utfyllnadsarbete, ungefär som flera andra av de platta verktygen. Ringverktyget kommer i olika speciella former och används för att gravera in inskriptioner inuti ringar. "Mezzotint"-verktyget används för återgivande av stämningar, ljuseffekter och porträtt. Dessutom finns "Square"- och "V-point"-verktygen som bland annat används för att gravera raka linjer. 

Lasergravyr
En annan typ av gravyr är lasergravyr. Detta är den mest moderna metoden och samtidigt den billigaste. Lasergravyr är miljövänligt och effektivt då det oftast sker via en datorstyrd maskin. Man brukar dela in lasergraveringsmaskiner i två huvudtyper; CO2- och YAG-laser, där den avgörande skillnaden är att de har olika våglängd på lasern. YAG är den senaste och bästa tekniken avsedd för metaller och vissa plaster. CO2 används på glas, akryl, skinn, silikon, trä med mera. Programmering och produktion med en YAG kräver ganska mycket kunskap och en lång erfarenhet då den använder sig av flera tusen olika parametrar vilket resulterar i en tydlig och korrekt gravyr. Användandet av CO2-lasern kräver istället en hel del materialkännedom för att kunna uppnå ett perfekt gravyrresultat. 

Vad kostar det?
Om du vill ha något graverat så finns det som sagt många olika alternativ. Du kan få en ring graverad för så lite som 100 kronor, men du kan hitta graverare som tar betalt flera tusen för samma jobb. Precis som med all konst så varierar kvalitet och kunskap och ditt egna omdöme får avgöra vad som passar dig. Klicka här för att läsa mer om gravyr.

Skyltar som ger ett elegant intryck

Dörrskyltar i mässing kan ge ett mycket exklusivt intryck och få dina besökare att få en känsla av elegans och stilmedvetenhet redan innan dess att du låter dem komma innanför dörren. Det är helt enkelt ett måste för dem som vet hur man gör ett intryck som stannar och för att låta dig inspireras av vackra och unika mässingskyltar så ska du se här.

Det finns mässingskyltar i många olika storlekar och former och du kan sannolikt hitta en som du tycker om. Givetvis är den graverad med den text du önskar när du beställer den. Det är helt upp till dig själv vad du vill ha för text på din dörrskylt.
Utöver mässing så finns det dörrskyltar att få även i andra material så som stål, aluminium och plast. När du väljer skylt kan det vara bra om du tänker på vart skylten ska placeras. Alla material är tåliga och kommer att hålla ett längre tag men som exempel så håller mässing något längre än övriga material, men kan dock vara något dyrare. Du kan även använda dig av mässingskyltar på lägenhetsdörrar, då fäster man dem bäst med dubbelhäftande tejp för att inte skada dörren. Vilket samtidigt gör att du enkelt kan placera om skylten vid en eventuell flytt. Att ge bort en dörrskylt är en mycket omtänksam och unik present. Det är endast din fantasi som sätter gränserna för hur din drömskylt kan se ut.

Välkommen skyltDet finns många variationer av texter att gravera på en dörrskylt. Allt från det traditionella "välkommen" till familjens efternamn. Vissa väljer att gravera mer unika och fyndiga texter på sina dörrskyltar så som "ingång sker på egen risk". Oavsett om du är ute efter en seriös eller en fyndig skylt finns det skyltar för alla tillfällen och ändamål.

Dörrskyltar är den perfekta presenten att ge bort när man vill ha ett elegant första intryck för ett hem. Att beställa dörrskyltar på nätet är varken svårt eller särskilt kostsamt. Leveranstiderna är ofta relativt snabba, allt givetvis beroende på antal skyltar med gravyr som har beställts. Oftast erbjuds även leverans hem till dörren vilket uppskattas av många.

En fråga om vårdnad

När föräldrar skiljer sig eller separerar och det finns barn i förhållandet uppkommer det ofta en fråga om vårdnad. Var ska barnet bo? Vem ska ha vårdnad om barnet? Ska det vara delad vårdnad och i så fall hur länge ska barnet bo hos respektive förälder? Svåra frågor som kräver en hel del eftertanke samt hjälp från omvärlden. Barnets bästa ska ligga i fokus när man gör ett sådant val men det handlar ofta om så mycket mer. Om föräldrar inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnad, eller om en av föräldrarna är offer för missbruk och visar försummelse i sin omsorg inför barnet, går frågan om vem som ska ha vårdnad om barnet till domstol. Detta är någonting som kan vara skönt att undvika men som dock kan underlätta om de vuxna ej kommer överens.

Sveriges domstolar säger såhär om vårdnad. Vårdnad om ett barn innebär fullständigt ansvar för barnens personliga förhållanden vilket medför en rad skyldigheter. Vårdnadshavaren ska bland annat bestämma och ta ansvar för till exempel barnets skolgång och sjuk- eller tandvård. Dock är det viktigt att, om möjligt, vårdnadshavaren ska ta hänsyn till den andra förälderns önskemål och sträva efter att hålla goda relationer med densamme.   

Om föräldrarna till barnet är gifta är de automatiskt båda vårdnadshavare till barnet. Gemensam vårdnad är allra vanligast och brukar även bestå om föräldrarna skiljer sig. Den som vill något annat måste ansöka om en förändring i vårdnadsläget.

I de fall där föräldrarna är ogifta tillfaller vårdnaden per automatik modern. För att dela på vårdnaden i dessa fall krävs att man, via socialnämnden, ansöker om gemensam vårdnad. Detta görs i samband med att faderskapet fastställs, något som inte krävs om föräldrarna är gifta. Vill man ansöka om gemensam vårdnad senare går detta också bra men då görs det direkt hos skatteverket, eller, om det går i strid med tidigare vårdnadsbeslut, hos tingsrätten.

Vid konflikter hamnar vårdnadsärenden hos domstolen som har i uppdrag att besluta om vårdnaden enligt vad som de anser vara bäst för barnet. De kan antingen besluta om ensam vårdnad eller gemensam vårdnad beroende på hur barnets och föräldrarnas livssituation ser ut. Anser båda föräldrarna att gemensam vårdnad är uteslutet har domstolen dock ingen rätt att besluta om detta. Vid dödsfall övergår vårdnaden automatiskt till den kvarvarande föräldern oavsett tidigare arrangemang. Vid båda föräldrarnas frånfälle övergår vårdnaden till särskilt förordnade vårdnadshavare som släktingar eller nära vänner. I brist på detta kan barnet komma att placeras i fosterhem.

Läs mer om ensam vårdnad här: www.ensamvårdnad.org.

Är ensam vårdnad lösningen?

Det finns ett sund grundtanke i Sverige gällande vårdnaden om barnen och detta är att man alltid ser till vad som är bäst för dessa. Men, vad är egentligen den bästa lösningen – är det gemensam eller ensam vårdnad? Det bästa i de flesta fall är att man har gemensam vårdnad om sina barn och att man även vid en skilsmässa fortsätter att dela på ansvaret och allt som hör uppfostran till – mat på bordet, kärlek, omsorg, trygghet – men att detta sker på varsitt håll snarare än under samma tak.

Detta är utgångspunkten; men ibland så fungerar detta inte och där ser man att en förälder stämmer den andre och ansöker om ensam vårdnad av de gemensamma barnen. Motsätter sig den andre föräldern denna ansökan om ensam vårdnad så har man således inlett en så kallad vårdnadstvist och det är något som inte är någon lätt process att lösa.

En vårdnadstvist tar ofta lång tid att lösa, det är en stor känslomässig prövning och det slår framförallt mot dem som det hela handlar om: barnen. Att se att en förälder ansöker om ensam vårdnad och där det påbörjas en vårdnadstvist är något som kan ge stora känslomässiga sår och som kan sitta kvar genom hela livet. Därför bör man vara försiktig innan man ansöker om ensam vårdnad och man bör verkligen se att det finns goda grunder innan man lämnar in stämningsansökan gentemot den andra föräldern.

En skicklig advokat för ensam vårdnad

För; naturligtvis finns det goda grunder till varför man ska söka om ensam vårdnad också och om vi bortser från de uppenbara – narkotikamissbruk, pedofili, kriminalitet av det grövre slaget, grav psykiskt sjukdom – så kan det även finnas andar anledningar som påvisar att barnen de facto mår bättre om ensam vårdnad tillfaller den ene parten snarare än att gemensam sådan ska fortsätta.

Visar exempelvis den ene föräldern upp klara samarbetsproblem där hen exempelvis inte lämnar/hämtar barnen på överenskomna tider, där denne inte sköter sin ekonomiska del eller där det finns exempelvis risk för kidnappning – ja, då kan dessa skäl vara uppenbara tecken på att den andre ska få ensam vårdnad.

Oavsett skäl dock: en vårdnadstvist är en tuff process för samtliga inblandade och man bör som förälder vara beredd på detta. Här kan en skicklig advokat vara det bästa stöd man kan få och den enda vägen till ensam vårdnad.

Besök www.ensamvårdnat.net om du vill veta mer om detta komplicerade juridiska område.

Välj en långvarig partner för hemstädning i Göteborg

I och med att man införde rut-avdraget 2007 så har också fler och fler personer sett ett stort värde i att anlita professionell hjälp med saker som rör just dessa hushållsnära tjänster som inkluderas i skattereduktion. Sedan årsskiftet 2016 har rut-avdraget förvisso kommit att ändra form – färre tjänster inkluderas och det har sänkts från 50- till 25.000 kronor per år och per person – men detta kommer att påverka mindre än vad man tror. Att taket ligger på 25.000 kronor är fortfarande en hög summa och man kan även i dagsläget dra av halva kostnaden för arbetet som en städfirma gör vid exempelvis en hemstädning.

Därmed så lämnar vi rut-avdraget åt sidan och räknar med att trenden om professionell hjälp med exempelvis hemstädning snarare kommer att fortsätta öka än att minska och detta inte minst i de städer där behovet är som störst: Göteborg, Malmö och Stockholm. Personer boende i större städer med en högre stressnivå har nämligen visat sig vara extra benägna att anlita professionell hjälp med hemstädning än vad fallet är i mindre (där man på ett annat sätt hinner med sig i sin vardag). Vi tänkte därför peka på hur man ska tänka om man som familj i Göteborg ska välja en städfirma för hjälp med hemstädning – vad finns det för risker, hur går det till och finns det något särskilt som kan vara bra att veta?

Först och främst här så kan vi säga att det Göteborg och Stockholm är städer där det finns en hög konkurrens inom just städbranschen och att det av den anledningen finns goda möjligheter att få sin hemstädning utförd till ett väldigt bra pris (även med rut-avdraget exkluderat) men att det samtidigt finns större risker inblandande – stölder, låg kvalitet, dålig service etc – och att man därmed måste vara extra noggrann innan man väljer. Med detta sagt så tänkte vi rada upp några punkter som kan vara till hjälp inom detta val. Kort sagt; söker du hjälp med hemstädning i Göteborg; tänk på detta!

Tänk långsiktigt. Det kan vara bättre att se till att hitta ett städföretag som du bygger upp ett långvarigt samarbete med snarare än att hitta en firma för några få gånger. Menas med detta – försök hitta en städfirma i Göteborg av det lite större slaget som kan visa upp bra resultat och som ser ut att fortsätta sin verksamhet under en längre tid. Bli en stamkund – det tjänar du på i längden.
Samma person städar. Det här är lite av en grundregel. I och med att det handlar om hemstädning och således är något som ska ske i ditt hem i Göteborg så är din trygghet det viktigaste. En trygghet som blir större om du lär känna den som städar och av den anledningen så ska du i så hög grad som möjligt begära just detta – samma person/ personer vid varje städtillfälle.
Referenser. Innan du skriver på ett kontrakt – ta dig tid att ringa några befintliga kunder till den städfirma i Göteborg du kontaktat och hör dig för hur de upplever sin hemstädning. Det ger dig en bättre bild av hur denna firma jobbar; kundernas ord väger tungt i dagsläget.

Säkrare hem i Stockholm med en låssmed

Bor man i en större stad som exempelvis Stockholm så löper man också en större risk att råka ut för ett inbrott. Nu mer än någonsin också i och det beror inte på att fler stockholmare valt den kriminella banan utan det beror till största del på att de tjuvar som finns knappt riskerar något då de genomför ett inbrott. Polisen har – helt enkelt – begränsade resurser och då dessa måste prioriteras så handlar inbrott ganska långt ner på den listan. Ska man hårdra det hela så måste man som tjuv i stort sett bli tagen på bar gärning för att åka fast.

Sorgligt men sant och ser man saker ur det här perspektivet så innebär det att man på egen hand får ta tag i saken och skydda sin egendom på ett bättre sätt. Till mångt och mycket så gäller nämligen devisen om att tillfället gör tjuven och ju mer man försvårar för en sådan – desto större chans har man också att klara sig från den kränkning som ett inbrott innebär. Det handlar nämligen inte till största del om att man vid ett inbrott blir av med föremål och saker – sådana går att ersätta och de är dessutom försäkrade; nej, istället så är det kränkningen som är värst att ta sig igenom. Att veta att en främmande människa varit inne i sitt hem och rotat runt bland sina personliga tillhörigheter kan skapa vantrivsel och i många fall så slutar det hela till och med att man flyttar som en direkt följd av ett inbrott.

Men – som sagt; man måste skydda sig på ett bättre sätt i Stockholm och om vi börjar med det självklara – dörren och låset på denna – så är det också där som väldigt många skulle tjäna på att kontakta en låssmed för att helt byta lås. Det är nämligen inte fastighetsägarens ansvar att byta lås till ett säkrare sådant – det är ditt.

En låssmed i Stockholm och sunt förnuft försvårar för tjuven

Rådet som går att tillämpa på de flesta bostadsägare är alltså följande – kontakta en låssmed och byt dina lås; det är en stor chans att de som i dagsläget sitter på din dörr är på tok för enkla att dyrka upp. Detsamma gäller för övrigt din dörr och här kan du också med fördel be samma låssmed om råd. Primärt så gäller det dock låsen och att det är dessa som du som bostadsägare i första hand ska se till att byta.

Vidare tips här kan vara att även skaffa lås på exempelvis din balkongdörr – särskilt om du bor på nedre plan. Annars handlar mycket om sunt förnuft. Lås dörren, även om du bara ska ut på ett kortare ärende och lås den om du sitter hemma och tittar på tv. Tjuvar idag ä fräcka nog att gå in i din bostad – även om du är där.

En pianoflytt behöver inte vara ett problem i Stockholm

Generellt sett så är en flytt i Stockholm alltid ett större projekt än vad en motsvarande sådan är i en mindre stad och detta helt beroende på att de yttre faktorerna har en större betydelse i Stockholm. Menas med detta; saker som trafik, brist- och tillgång på parkeringsplatser, avstånd och hur hus och fastigheter är utformade spelar en väldigt stor roll i hur en flytt kan genomföras och ser man det sammanställt på det sättet – ja, då förstår man också varför Stockholm blir tuffare att flytta i.

Bor man exempelvis längst uppe i en fastighet i Stockholm och ska flytta allt sitt bohag, sina tunga möbler och allt annat till en ny bostad – som även den ligger på ett högre plan – i Stockholm; ja, då måste man vara beredd på att det tar tid och man måste även lägga ner en väldigt stor tid på att planera kring flytten i fråga. Annars så kommer man inte att hinna – en flytt ska ofta genomföras inom loppet av en helg och däri ingår också det sista momentet i form av en flyttstädning (något som i sig tar minst en halv dag).

Det är också därför och av den anledningen som de flesta i Stockholm vid sina flyttar använder sig av professionell hjälp snarare än att bära på egen hand tillsammans med släkt och vänner. Kort sagt; man anlitar en flyttfirma i en större utsträckning i Stockholm än vad man gör i andra städer och man gör detta dels med tanke på det vi nämnde ovan med alla svårigheter som kommer på köpet vid en flytt och man gör det dels också med tanke på priset.

Det är – kort sagt – väldigt prisvärt att anlita en flyttfirma i Stockholm; ett faktum som främst går att förklara genom att peka på den rådande konkurrensen som finns i staden. Ju fler flyttfirmor – desto lägre blir också priserna och därför är professionell hjälp billig i Stockholm.

Ett tredje alternativ till varför man använder en flyttfirma är väldigt enkel: för att man måste. Vi kan ponera att det handlar om den flytt vi nämnde ovan i Stockholm – den från två högt belägna lägenheter – och addera exemplevis ett piano till bohaget. En pianoflytt är något som man måste ta professionell hjälp för och använda de verktyg och hjälpmedel som en flyttfirma har. En pianoflytt måste ofta ske på utsidan av fastigheten i Stockholm och där man med hjälp av exempelvis en skylift genomför denna pianoflytt.

Betala lite mer för en pianoflytt i Stockholm

I sådana extrema fall som vid en pianoflytt – eller om man ska flytta exempelvis ett kassaskåp – så får man betala lite extra för en flyttfirma och mans ka även veta att det inte är alla sådana i Stockholm som klarar en sådan.

Nej, vid en pianoflytt så krävs det hjälpmedel som många flyttfirmor i Stockholm saknar. Man får betala mer – men man kommer att kunna spela detta piano även i sin nya bostad i Stockholm. Det finns hjälp även för tyngre föremål i Stockholm och inte ens en pianoflytt är att anse som omöjlig där – oavsett hur högt upp man bor i en fastighet.

Powered by WordPress